Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Violympic !Tiến lên!: Violympic

bài toán
Vừa gà , vừa chó
Bó lại cho tròn
36 con
100 chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó

Giải
Giả sử mỗi con cho chỉ đứng = 2 chân sau và co hai chân trước lên (giống như chó làm xiếc vậy). thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả
lúc đó ,36 con có :
36 x 2 = 72(chân)
vậy số chân co lên là :
100 - 72 = 28(chân )
Suy ra số chó là:
28 : 2 = 14(con)
Số gà là :
36 - 14= 22(con)
Đ/S:14 con chó
22 con gà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét