Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Violympic lớp 6

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là
Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 64 và 67 thì thu được cùng số thương còn số dư lần lượt là 38 và 14. Số cần tìm là
Tìm một số có năm chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số mới có năm chữ số viết theo thứ tự ngược lại của số phải tìm. Số cần tìm là
Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp là 3024. Số lớn nhất trong bốn số đó là

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét