Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

LỜi bài hát Never Say Never
See I never thought that I could walk through fire.
I never thought that I could take the burn.
I never had the strength to take it higher,
Until I reached the point of no return.
And there's just no turning back,
When your heart under attack,
Gonna give everything I have,
It's my destiny.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up up up,
And never say never.
I never thought that I could feel this power.
I never thought that I could feel this free.
I'm strong enough to climb the highest tower.
And I'm fast enough to run across the sea.
And there's just no turning back,
When your heart under attack,
Gonna give everything I have,
Cause this is my destiny.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.
Here we go!
Guess who?
JSmith and Jb!
I gotcha lil bro.
I can handle him.
Hold up, alright?
I can handle him.
Now he's bigger than me,
Taller than me.
And he's older than me,
And stronger than me.
And his arms a little bit longer than me.
But he ain't on a JB song with me!
I be trying a chill
They be trying to side with the thrill.
No pun intended, was raised by the power of Will.
Like Luke with the force, when push comes to shove.
Like Cobe with the 4th, ice water with blood.
I gotta be the best, and yes
We're the flyest.
Like David and Goliath,
I conquered the giant.
So now I got the world in my hand,
I was born from two stars
So the moon's where I land.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.
I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.
Thank you well
Tiếng việt
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi bộ qua lửa.Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi đốt.Tôi không bao giờ có sức mạnh để mang nó cao hơn,Cho đến khi tôi đạt đến điểm không thể quay lại.
Và có chỉ không có quay trở lại,Khi trái tim của bạn bị tấn công,Gonna cung cấp cho tất cả mọi thứ tôi có,Đó là số phận của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy sức mạnh này.Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy điều này miễn phí.Tôi đủ mạnh để leo lên tháp cao nhất.Và tôi đủ nhanh để chạy trên biển.
Và có chỉ không có quay trở lại,Khi trái tim của bạn bị tấn công,Gonna cung cấp cho tất cả mọi thứ tôi có,Nguyên nhân này là số phận của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên, lên, lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.
Ở đây chúng ta đi!Ai đây nào?JSmith và JB!I Gotcha lil bro.Tôi có thể xử lý anh ta., Ổn chứ?Tôi có thể xử lý anh ta.
Bây giờ anh ấy lớn hơn tôi,Cao hơn tôi.Và ông lớn tuổi hơn tôi,Và mạnh mẽ hơn tôi.Và cánh tay của mình một chút còn hơn tôi.Tuy nhiên, ông không phải là một bài hát JB với tôi!
Tôi phải cố gắng thư giãnHọ phải cố gắng để phụ với sự hồi hộp.Không có ý định chơi chữ, đã được nâng lên bởi quyền năng của Will.
Giống như Luke với lực lượng, khi tình thế xô đẩy.Giống như COBE với nước thứ 4 đá, máu.
Tôi phải là tốt nhất, và cóChúng tôi đang flyest.Cũng giống như David và Goliath,Tôi chinh phục người khổng lồ.Vì vậy, bây giờ tôi có thế giới trong tay tôi,Tôi được sinh ra từ hai ngôi saoVì vậy, mặt trăng là nơi mà tôi đất.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên, lên, lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.
Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ! (Tôi sẽ chiến đấu)Tôi sẽ chiến đấu cho đến mãi mãi! (Làm cho nó đúng)Bất cứ khi nào bạn gõ tôi xuống,Tôi sẽ không ở lại trên mặt đất.Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên,Nhặt nó lên, lên, lên,Và đừng bao giờ nói không bao giờ.Cảm ơn bạn tốt
@@@@@@ Nhạc Phim The Karate Kid

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Violympic lớp 6

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là
Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 64 và 67 thì thu được cùng số thương còn số dư lần lượt là 38 và 14. Số cần tìm là
Tìm một số có năm chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số mới có năm chữ số viết theo thứ tự ngược lại của số phải tìm. Số cần tìm là
Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp là 3024. Số lớn nhất trong bốn số đó là

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

tôi là Nguyễn QUang Minh hiện đang học ở trường cấp II NGuyễn TấT Thành
Học lớp 6A1
Xin làm quen với các bạn !
Mình cũng đang thi violympic mình rất thích nó vì nó có nhừng bài toán hay
blog của mình nhằm giới thiệu violympic với các bạn
hãy cùng xem và cùng thi nhé  http://violympic.vn/
chúc các bạn thành công !
Hiền tài là nguyên khí quốc gia!!#$%

Violympic !Tiến lên!: Violympic

bài toán
Vừa gà , vừa chó
Bó lại cho tròn
36 con
100 chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó

Giải
Giả sử mỗi con cho chỉ đứng = 2 chân sau và co hai chân trước lên (giống như chó làm xiếc vậy). thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả
lúc đó ,36 con có :
36 x 2 = 72(chân)
vậy số chân co lên là :
100 - 72 = 28(chân )
Suy ra số chó là:
28 : 2 = 14(con)
Số gà là :
36 - 14= 22(con)
Đ/S:14 con chó
22 con gà

Violympic

Violympic là 1 trang wed giải toán trên mạng ! Từ lớp 1 Đến lớp 9 , Lớp 5;9 là thi vòng cấp trường ; cấp huyện ; cấp tỉnh ; cấp quốc gia còn các lớp còn lại sẽ thi cấp trường ; cấp huyện ; cấp tỉnh.
VIolympic hiền tài là nguyên khí quốc gia !'
trang wed giải toán trên mạng  này giúp chúng ta mở rộng tầm hiểu biết về toán học , không chỉ có những Bài toán đã học ngoài ra còn có các bài toán hay , và khó
Violympic có tất cả 20 vòng thi, mỗi vòng 3 bài thi ,mỗi bài thi 18 phút
Violympic còn có bảng thống kê giúp ta biết đươc kết quả của mình và xếp loại địa phương hoặc quốc gia.
Lưu ý:
- Thời gian vòng thi sẽ bắt đầu tính khi bạn chọn nút "Làm bài thi"
- Thời gian vòng thi sẽ tính bằng thời gian thi + giải lao - Điểm thi của bạn phải >=75% của vòng thi bạn mới qua
(*) Các trường hợp thi sai luật:
- Đăng nhập một tài khoản trên hai máy hoặc hai trình duyệt khác nhau và thi cùng một thời điểm
- Đang làm bài thi mà tải lại trang đề thi hoặc thoát ra không nộp bài
- Mở nhiều cửa sổ vào thi một lúc
Các trường hợp vi phạm sẽ bị hệ thống tự động thoát ra ngoài và tính một lần trượt vòng thi
các bạn hãy vào trang wed http://violympic.vn/ đế cùng thi giải toán  hiền tài là nguyên khí quốc gia !'
chúc các bạn thành công !